Veel gestelde vragen

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • Per 1 juni 2009 zijn wij als zorgverleners verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te registreren. Ook wordt dit nummer gebruikt als gegevens over patiënten worden uitgewisseld. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Om te controleren of u degene bent die bij het BSN hoort, kunnen we u vragen om een geldig legitimatiebewijs.

  Voor meer informatie zie
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-de-zorg 

 • Om toegang te krijgen tot het eigen medisch dossier, willen we er zeker van zijn dat we te maken hebben met de persoon in kwestie.

  Personen van 16 jaar of ouder hebben zelfstandig recht van geheimhouding zonder tussenkomst van derden. Omdat we willen voorkomen dat het medisch dossier van een minderjarige vanaf zijn 16e jaar voor derden inzichtelijk is, hebben we besloten om personen pas vanaf hun 16e jaar of ouder aan te melden voor mijngezondheid.net.

 • Organisaties in de zorg stellen inloggen met sms-controle verplicht wanneer u inlogt met DigiD. Het uitbreiden van uw DigiD met sms-controle maakt uw DigiD veiliger.Voor het gebruik van MijnGezondheid.net heeft u in verband met veiligheid en het waarborgen van privacy ook een DigiD nodig met sms-functie. Hiervoor heeft u dus ook een mobiele telefoon nodig.

  Een DigiD aanvragen

  Een DigiD vraagt u aan via de website http://www.digid.nl. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u zelf samenstelt zodat u deze gemakkelijk kunt onthouden. Voor het aanvragen van een DigiD, heeft u uw BSN-nummer en uw mobiele telefoon nodig. Houd deze daarom bij de hand.

  Voor gebruik van DigiD op MijnGezondheid.net dient (eenmalig) u een DigiD met sms-functie aan te vragen. Als u al een DigiD hebt, kunt u de sms-functie aanvragen via Mijn DigiD. Meer uitgebreide informatie over het aanvragen van een DigiD, vindt u op http://www.digid.nl.

 • Onze Huisartsen
  Alle huisartsen in de regio Arnhem hebben zich georganiseerd in één organisatie: Onze Huisartsen. Deze organisatie is van, voor en door de huisartsen. Namens de huisartsen in de regio Arnhem maakt Onze Huisartsen afspraken met de zorgverzekeraar. Ook zorgt Onze Huisartsen er voor dat afspraken gemaakt worden met bijvoorbeeld het ziekenhuis en de thuiszorgorganisaties. Afgesproken wordt dat alle zorgverleners in de regio zoveel mogelijk op dezelfde manier samenwerken.

  Onze Huisartsen bestaat uit een aantal organisaties:

  1. Huisartsendienst Arnhem
  2. Ketenzorg Arnhem
  3. KEI (Kwaliteit en Innovatie)
  4. GGZorg Arnhem

  Met de zorgverzekeraar worden afspraken gemaakt over de kosten van deze diensten en activiteiten. Deze kosten worden weer betaald door een bedrag per verzekerde.

  Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar de ‘Kosten Huisarts’ op het overzicht heeft staan met daarbij een bedrag vermeld. Dit bedrag bestaat onder andere uit de bedragen die hieronder in de brief genoemd zijn. Daarnaast bestaat dit bedrag uit een tarief dat de huisarts krijgt omdat u bij de huisarts ingeschreven staat. Soms heeft de huisarts nog andere afspraken met de zorgverzekeraars. Ook het geld dat de huisartsen voor die afspraken ontvangt, is onderdeel van het totale bedrag ‘Kosten huisarts’.

  20180419_Informatie-patienten-overzicht-zorgverzekeraar-2018_OI-gelden_Onze-Huisartsen

   

 • Ketenzorg Arnhem en de betrokken zorgverleners hebben afspraken met uw zorgverzekeraar
  over de betaling van uw behandeling. De kosten van het Zorgprogramma vallen onder de
  basisverzekering. Dit gaat niet ten laste van uw eigen risico.
  Kosten van medicatie en laboratoriumonderzoek vallen wel onder het eigen risico en deze moet
  u dus zelf betalen als u dit eigen risico nog niet hebt opgebruikt.
  Als u een kostenoverzicht van uw verzekeraar ontvangt, kunt u daarop zien welke kosten per
  kwartaal betaald zijn voor deelname aan het zorgprogramma. U ziet daarop de naam Ketenzorg
  Arnhem staan. Voor meer informatie, zie onderstaande folder:

  https://www.onzehuisartsen.nl/mijn-gezondheid/chronische-zorg/